Reglement

Algemene reglementen

 • De toertocht Giro di Stelvio is een meerdaagse vrije toerfietstocht, georganiseerd door Wielervereniging Cycling Mates (WVCM).
 • Op deze tocht is het Wielersportreglement (WSR) van de NTFU van toepassing.
 • Als deelnemers aan deze tocht worden toegelaten personen van achttien jaar en ouder, die aan de verplichte voorinschrijving hebben voldaan en het volledige inschrijfgeld hebben betaald.
 • De inschrijving en deelname zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedaan op anderen.
 • Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden terugbetaald. (Daarom is het verstandig om zelf een annulering verzekering af te sluiten)
 • Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten e.d.), waaraan de organisatie part noch deel heeft, zal eveneens geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels na te leven zoals die gelden in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italie. De deelnemers dienen te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers.
 • Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart, een routebeschrijving en een kaderplaatje om op de fiets te bevestigen.
 • De deelnemers die, om welke redenen dan ook, de toertocht niet langer willen of kunnen vervolgen worden naar het dichtstbijzijnde vertrekpunt van het openbaar vervoer gebracht en dienen daar voor eigen rekening hun verdere vervoer te regelen.
 • Foto’s welke door de organisatie zijn gemaakt, danwel welke aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld, mogen gebruikt worden in de (reclame) uitingen van WielerVereniging Cycling Mates (WVCM).

Aanvullend reglement

 • De leiding van de tocht berust bij de toerleiders.
 • De instructies en/of aanwijzingen van de leiding dienen te worden opgevolgd.
 • De leiding zorgt ervoor dat de deelnemers op een vastgestelde tijd vertrekken.
 • De leiding is bevoegd de deelnemers die dit reglement, het Wielersportreglement (WSR) of de verkeersregels niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de leiding de verdere deelname verbieden.
 • Tijdens elke etappe is een controlepost/verzorgingspost ingericht. Deze staat in de  routebeschrijving vermeld en dient door de deelnemers te worden aangedaan.
 • De deelnemers zijn verplicht de officiële route te volgen.
 • De deelnemers zijn verplicht tijdens de toertocht een harde schaalhelm te dragen.
 • De deelnemers dienen op de fiets het kaderplaatje te bevestigen. Dit omwille van de herkenbaarheid, voor eventuele controle onderweg en voor het stallen van de fietsen.
 • Voor het vertrek en bij aankomst van elke etappe dient de presentielijst te worden getekend.
 • De deelnemer zorgt ervoor dat zijn/haar bagage is voorzien van een sticker of label met deelnemersnummer, naam, adres en woonplaats. Hij/zij zorgt ervoor dat de bagage iedere morgen op tijd bij de bagagewagen wordt ingeleverd.
 • De deelname aan deze meerdaagse toertocht is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer/ster voorafgaand, tijdens of na afloop van de Giro di Stelvio zou kunnen overkomen.
 • De organisatie aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer/ster voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de Giro di Stelvio
 • Door deel te nemen aan deze toertocht gaat hij/zij akkoord met dit reglement.
 • In een aantal landen is tijdens het fietsen in tijden van verminderd zicht het dragen van een veiligheidsvest met reflector strepen verplicht, Let op dat u die ook heeft.

Annuleren van deelname

 • Wanneer u voor 1 januari 2019 besluit om de inschrijving te annuleren, ontvangt u binnen 14 dagen uw betaling van ons retour.
 • Wanneer u na deze datum besluit om te annuleren dan brengen we u € 75,00 in rekening voor administratie en voorbereidingskosten.

Voor annuleringen op korte termijn voor aanvang van het evenement zijn de kosten als volgt

 • Vanaf  4 juli 2019 ( 8 weken voor aanvang evenement)   25% van de inschrijfkosten
 • Vanaf 18 juli 2019   ( 6 weken voor aanvang evenement)   50% van de inschrijfkosten
 • Vanaf 8 augustus 2019  ( 3 weken voor aanvang evenement)  100% van de inschrijfkosten

WVCM

Website: wvcm.nl
Email: info@wvcm.nl
Telefoon: 06-53643972
WVCM is aangesloten bij:
NTFU
Eifel fiets 5 daagse Drie landen tour 4merentocht 4merentocht

Blijf op de hoogte!

Inschrijven nieuwsbrief:

WVCM op Social Media